Avís legal

Acceptació de l’usuari

L’accés als continguts i a la utilització dels serveis de l’espai web de reisorient.cat, en endavant la “Web”, atribueix a la condició d’usuari que, des de l’esmentat accés o utilització, accepta, sense reserves, les condicions establertes per aquest Avís Legal en el moment de l’accés.

Propietat intel·lectual i industrial

 • Tots els drets d’explotació estan reservats.
 • reisorient.cat és el titular exclusiu o concessionari (de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts) de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la “Web”, del seu disseny i el seu codi font, així com de les marques i logotips i signes distintius que apareixen en la mateixa i dels diferents continguts que inclouen fotografies, vídeos, textos o qualsevol altre contingut susceptible de protecció.
 • La condició d’Usuari no implica la cessió ni la transmissió al seu favor de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la “Web” ni sobre qualsevol dels seus signes distintius ni continguts
 • Queden expressament prohibides a l’Usuari la reproducció, distribució, la comunicació pública, la posada a disposició, la transformació o la explotació, per a qualsevol mitjà o procediment, de la “Web” o dels seus contingut, amb finalitats comercials, sense l’autorització explícit
 • L’Usuari es compromet a respectar en qualsevol cas la totalitat dels drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la “Web”, ja sigui de titularitat de reisorient.cat o de tercers. Podrà visualitzar, copiar o fins i tot imprimir els continguts disponibles a la “Web”. única i exclusivament, per a ús personal i privat i que no sigui com a finalitat de caràcter comercial o professional.
 • L’Usuari haurà d’abstenir-se d’eludir qualsevol mesura tècnica de protecció i seguretat adoptades per reisorient.cat per a restringir accions que no comptin amb l’expressa autorització o amb la de tercers titulars de drets sobre marques, logotips o altres signes distintius i els diferents continguts accessibles a través de la “Web”

Responsabilitat dels continguts

 • En cap cas reisorient.cat assumirà cap responsabilitat pels continguts d’altres espais webs de tercers que puguin estar vinculats o enllaçats des de la” Web”. De la mateixa manera, reisorient.cat, tampoc respon per la legalitat d’altres espais webs de tercers des dels que es pugui accedir a aquesta “Web”.
 • reisorient.cat es reserva el dret a realitzar, sense previ avís, els canvis a la “Web” que consideri oportuns, a fi i efecte de mantenir actualitzats els continguts, de millorar els serveis que s’ofereixen o de modificar el seu disseny.
 • reisorient.cat no serà responsable de l’ús no autoritzat dels continguts d ela “Web” per part de tercers ni, de forma directa o indirecte, dels possibles perjudicis econòmics, materials o sobre dades , provocats per un ús il·lícits.

Exclusió de garanties i responsabilitats

 • reisorient.cat no es fa responsable, en cap cas, dels possibles danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que es pugui ocasionar per error eventuals o d’omissió en els continguts publicats a la “Web” malgrat que es faci el possible per evitar-los.
 • reisorient.cat queda excedent, en tot cas, de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per la transmissió d’un virus i programes maliciosos en els continguts de la “Web”, malgrat haver adoptat de totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho, de la falta de disponibilitat de la “Web” motivada per causes alienes a reisorient.cat i dels danys que pugessin ser causades per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de reisorient.cat.

Modificacions de les condicions establertes per l’Avís Legal

 • reisorient.cat es reserva expressament el dret a modificar les condicions generals del present Avís Legal. L’accés i la utilització continuada de la “Web” per part de l’Usuari constituiran el reconeixement de la modificació de l’Avís Legal.